heading sign
Kontakt

ORGANIZATOR
Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum
Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej
Plac Zamkowy 4, 00-277 Warszawa
tel.: +48 22 35 55 170
KURATOR
mgr inż. architekt krajobrazu Agnieszka Żukowska
Ogrody Zamku Królewskiego